Studio PLAN
ul. Piotrkowska 72
54-060 Wrocław
Tel. 71 373 44 35, 71 373 44 37
e-mail: plan@plan.pl

Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"
Pl. Ks. E. Waresiaka 56
56-300 Milicz
Tel. 71 383 04 32
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Gminny Punkt Informacji w Przygodzicach,
Chata Regionalna
ul. PTR 1
63-421 Przygodzice
Tel/Fax: 62 737 41 41

Centrum Informacji Turystycznej w Miliczu
Pl. Ks. E. Waresiaka 7
56-300 Milicz
Tel. 71 383 00 35

Centrum Informacji Turystycznej w Krośnicach
stacja Krośnickiej Kolejki Wąskotorowej
ul. Parkowa 30
56-320 Krośnice
Tel. 71 74 000 55, 667 057 300

Subregionalne Centrum Informacji Turystycznej „Baszta” w Żmigrodzie
ul. Parkowa 1
55-140 Żmigród
Tel. 71 385 39 31