Urząd Gminy w Gorzycach

ul. Kościelna 15
44-350 Gorzyce
Tel./fax: (32) 45 13 056
e-mail: gorzyce@gorzyce.pl


Studio PLAN
ul. Piotrkowska 72
54-060 Wrocław
tel. 71 373 44 35, 71 373 44 37
e-mail: plan@plan.pl