Pisarzowice- wieś

 

 

Pisarzowice (pokaż na mapie)

Wjeżdżamy do Pisarzowic - jednej z najstarszych wsi w gminie, która została zapisana po raz pierwszy w języku łacińskim w 1301 roku jako Villa Scriptoris, co znaczy wieś pisarza. W latach 1285–1313 osada ta należała do księcia Bolesława Opolskiego, a do 1428 roku do słynnego klasztoru oo. Cystersów w Lubiążu.

  Pałac

 

 

We wsi znajduje się późnobarokowy, piętrowy pałac (pokaż na mapie), pochodzący z połowy XVIII wieku z obszernym dziedzińcem folwarcznym, otoczonym z 3 stron budynkami gospodarczymi, będącymi pozostałością po majątku ziemskim rodziny von Oppersdorf.. Aktualnie (tj. od 2001 roku) stanowi własność prywatną i jest remontowany.
 


Pałac w Pisarzowicach

  Kościół pw. św. Michała Archanioła

 

 

Najciekawszym zabytkiem Pisarzowic jest jednak kościół pw. św. Michała Archanioła (pokaż na mapie), którego początki sięgają końca XIII wieku (wówczas pw. św. Trójcy). W świątyni, wybudowanej w stylu wczesnogotyckim, wzbogaconej o elementy renesansowe i barokowe, znajdują się takie zabytki ruchome, jak: gotycko-renesansowy krucyfiks z pierwszej połowy XVI wieku, barokowa monstrancja oraz późnorenesansowa płyta nagrobna z płaskorzeźbą Michała Lesoty, kanclerza księstwa opolsko-raciborskiego, właściciela Pisarzowic w latach 1561-1580. 


Kościół pw. św. Michała Archanioła

  Amerykan

 

 

Udając się drogą polną do Pisarzowic, natkniemy się nieopodal Osobłogi na tzw. Amerykan (pokaż na mapie) - majątek, który należał do hrabiny von Oppersdorf z Głogówka. Tworzyły go: magazyny zbożowe, budynek mieszkalny, obory, stajnie i młyn wybudowane na początku XIX wieku. Po II wojnie światowej niektóre obiekty wykorzystywano do lat 60. ubiegłego stulecia jako magazyny Śląskich Zakładów Przemysłu Skórzanego w Krapkowicach-Otmęcie. Potem popadły w ruinę, zaś nazwę Amerykan uwieczniono na mapach Śląska jako Chmielnik. Osobliwością przyrodniczą tego miejsca są występujące tutaj masowo rośliny chronione: śnieżyczka przebiśnieg, konwalia majowa i kruszyna pospolita.
 


Amerykan