Pomoc edycji.

Opis do czego służą poszczególne ikonki.

Do uzupełnienia!

Ta ikona służy do dodawania nowego obiektu do warstwy.