Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz
ul. Młyńska 12
83-424 Lipusz
tel./fax 58 687 45 77
e-mail: stowarzyszenie@lipusz.pl

Urząd Gminy Lipusz
ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz
tel. 058 687 45 30
058 687 45 15
tel./fax. 058 687 45 91
e-mail: ug@lipusz.pl

Studio PLAN
ul. Piotrkowska 72
54-060 Wrocław
tel. 71 373 44 35, 71 373 44 37
e-mail: plan@plan.pl