Urząd Miejski w Lublińcu

ul. Paderewskiego 5
42-700 Lubliniec
tel. +48 (34) 353-01-00
e-mail: kultura2@lubliniec.pl


Centrum Informacji Turystycznej

ul. Stein 2
42-700 Lubliniec
tel. +48 534 200 582
e-mail: cit@lubliniecturystycznie.pl

Studio PLAN
ul. Piotrkowska 72
54-060 Wrocław
tel. 71 373 44 35, 71 373 44 37
e-mail: plan@plan.pl