Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad
Rynek - Ratusz
48-200 Prudnik
tel. 77 438 03 80
tel. 77 436 39 10
e-mail: biuro@europradziad.pl


Studio PLAN
ul. Piotrkowska 72
54-060 Wroc³aw
tel. 71 373 44 35, 71 373 44 37
e-mail: plan@plan.pl