1) Edycja tekstu w chmurce

Ikona służy do edycji tekstu w chmurce. Po edycji tekst należy zatwierdzić wprowadzone zmiany lub je odrzucić

2) Zmiana lokalizacji obiektu

Ikona służy przesunięcia obiektu na mapie. Po jej kliknięciu obiekt zostanie podświetlony na żółto. Należy go przesunąć w nową lokalizacje na mapie. Po puszczeniu przycisku myszy system zapyta czy na pewno ustalona lokalizacja jest poprawna.

3) Usuwanie obiektów na mapie

Ikona służy do całkowitego usunięcia obiektu na mapie. System zapyta czy jesteśmy pewni czy obiekt ten powinien zostać usunięty.

4) Zmiana ikony dla obiektu

Ikona służy do zmiany ikony dla obiektu na mapie.

Po kliknięciu ikony w chmurce pojawi sie okno wyboru nowej ikonki. zmiany należy zatwierdzić lub je odrzucić

5) Edycja zdjęć w chmurce

Ikona daje możliwość edycji zdjęć w chmurkach. Możliwe jest usuwanie, dodawanie i zmiana już istniejących w chmurce zdjęć.

6) Dodawanie obiektów na mapie

Ikona znajdująca sie w panelu mapy przy wybranej warstwie służy do dodawania obiektu na mapie. po jej kliknięciu należy kliknąć w odpowiednie miejsce na mapie gdzie chcemu dodać nowy obiekt. Pojawi sie chmurka do uzupełnienia nazwy obiektu oraz opisu do niego. po wprowadzeniu obiektu należy zatwierdzic zmiany. dla nowego obiektu zostanie wybrana domyślna ikona dla warstwy wiec jeśli chcemy ją zmienić musimy dokonać modyfikacji zgodnie z punktem 4 tej instrukcji.

Wszystkie zmiany bedą widoczne w ciągu 15 min po ich wprowadzeniu, ale wymagają one zatwierdzenia przez administratora. Jeśli uznane one zostaną za niesłuszne po kilku dniach mogą być odrzucone. Informacja o odrzuceniu bądź zatwierdzeniu zmian przez administratora zostaną wysłane na maila podanego przy rejestracji użytkownika edytującego mapę.