Stowarzyszenie na rzecz rozwoju,
promocji i wspierania
Zespołu Szkół w Szewcach
oraz mieszkańców Szewc
TERAZ SZEWCE

Studio PLAN
ul. Piotrkowska 72
54-060 Wrocław
tel. 71 373 44 35, 71 373 44 37
e-mail: plan@plan.pl